Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

hotărâri-2024

HOTĂRÂREA NR. 19/2024 privind aprobarea achiziționării, in cadrul proiectului si a echipamentelor hard compatibile cu aplicațiile soft propuse spre finanțare pentru investiția „Achiziție de sistem integrat de Tehnologia Informațiilor si Comunicațiilor care sa îmbunătățească managementul urban local si care sa furnizare servicii publice digitale in Comuna Arieseni, judetul Alba” prin Programul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022/C10/I1.3, componenta 10 – Fondul local, Runda 1

HOTĂRÂREA NR. 6/29.01.2024 privind scoaterea din circuitul agricol a suprafeței de 548 mp aferent imobilului înscris în CF nr.71127 Arieșeni, situat administrativ în extravilanul Comunei Arieșeni, județul Alba, pentru montarea stației epurare și alimentare cu energie electrică pentru obiectivului de investiții ,, Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Arieșeni, Judetul Alba”

HOTĂRÂREA NR. 4/29.01.2024 privind acordarea unui mandat special pentru includerea tuturor indicatorilor de performanță aferenți activităților de salubrizare prestate de S.C. Salubritate Apuseni S.R.L., inclusiv pentru includerea penalităților suportate de către operator în caz de neîndeplinire a acestora, prin modificarea Anexei la Regulamentul Serviciului de Salubrizare a localităților membre ale A.D.I. Salubritate Apuseni

Ultima actualizare: 16:15 | 22.05.2024

Sari la conținut