Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

hotărâri-2024

HOTĂRÂREA NR. 24/2024 privind abrogarea H.C.L. nr. 6/29.01.2024 privind scoaterea din circuitul agricol a suprafeței de 548 mp aferent imobilului înscris în CF nr.71127 Arieșeni, situat administrativ în extravilanul Comunei Arieșeni, județul Alba, pentru montarea stației epurare și alimentare cu energie electrică pentru obiectivului de investiții ,, Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Arieșeni, Judetul Alba”

HOTĂRÂREA NR. 22/2024 privind aprobarea cererilor consemnate în Lista consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Arieșeni și care beneficiază de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice, precum și actualizarea listei definitive a consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Arieșeni și care beneficiază de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice- martie 2024

HOTĂRÂREA NR. 19/2024 privind aprobarea achiziționării, in cadrul proiectului si a echipamentelor hard compatibile cu aplicațiile soft propuse spre finanțare pentru investiția „Achiziție de sistem integrat de Tehnologia Informațiilor si Comunicațiilor care sa îmbunătățească managementul urban local si care sa furnizare servicii publice digitale in Comuna Arieseni, judetul Alba” prin Programul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022/C10/I1.3, componenta 10 – Fondul local, Runda 1

Ultima actualizare: 15:55 | 15.04.2024

Sari la conținut